Εταιρική ευθύνη

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μία έννοια ευρέως διαδεδομένη σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται για να μεταφέρει στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης την έννοια του «ενδιαφέροντος» για το ευρύτερο περιβάλλον αυτής. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές ελάχιστα έχει να κάνει με πραγματική προσφορά & ενσωμάτωση «κοινωνικής πρόνοιας» στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Εμείς, στη Level Up είμαστε ευαισθητοποιημένοι στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας & της αλληλεπίδρασης με την επιχειρηματική λειτουργία, δεσμευόμαστε έμπρακτα σε αυτή την έννοια την οποία προάγουμε μέσα από διάφορες υιοθετημένες διαδικασίες, πρότυπα εταιρικής λειτουργίας & μηχανισμούς ελέγχου & αξιολόγησης των επιπτώσεων που έχει η δραστηριότητά μας στο περιβάλλον.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υπηρεσίες Αποστολή & στόχοι »