Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Outsourcing – οφέλη

Με τον όρο “outsourcing” εννοούμε την ανάθεση λειτουργιών μιας εταιρίας (βασικών ή βοηθητικών) σε εξωτερικό συνεργάτη. Μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους σήμερα υιοθετεί τη χρήση του outsourcing ως αποδοτικότερο από το να διεκπεραιώνει μόνη της συγκεκριμένες λειτουργίες.
 
Ειδικότερα, στον κλάδο των facility services, η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί πλέον τη συνήθη επιλογή της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Βασική αιτία αυτής της εξέλιξης είναι ότι οι καθαρισμοί & η συντήρηση των εγκαταστάσεων δεν αποτελούν τη βασική δραστηριότητα των εταιρειών & απαιτούν πολύ εξειδικευμένες διαδικασίες ενώ πρέπει να ακολουθούν αυστηρές οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας. Είναι γνωστό για παράδειγμα ότι ο καθαρισμός επαγγελματικών χώρων έχει ελάχιστα κοινά στοιχεία με τον συνήθη καθαρισμό μιας κατοικίας.

Τα οφέλη της συγκεκριμένης επιχειρηματικής πρακτικής έχουν επικυρωθεί από παγκόσμιες έρευνες αλλά & από την τεκμηριωμένη εφαρμογή της. Τα οφέλη αυτά αφορούν αρχικά σε μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρηση που υιοθετεί πρακτική outsourcing. Για να μπορέσει η επιχείρηση να εκπληρώσει τις βοηθητικές λειτουργίες της απαιτείται η πρόσληψη & εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, η αγορά εξοπλισμού & υλικών & η διαρκής προσαρμογή στις οποιεσδήποτε αλλαγές επιτάσσει το εξωτερικό περιβάλλον. Επιπλέον, επιφορτίζεται με την ευθύνη & το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτών των εργασιών τόσο σε επίπεδο διοίκησης επιπλέον προσωπικού όσο & σε επίπεδο προμηθειών.
 

Επιπλέον, η επιχείρηση δεν αναγκάζεται να ερευνά & να υιοθετεί νέες μεθόδους ή καινούριους προμηθευτές (βάσει κόστους) για την προμήθεια εξοπλισμού, ούτε διακινδυνεύει το κεφάλαιο που απαιτείται για τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Αντίθετα, με τη σωστή επιλογή ενός εξειδικευμένου  συνεργάτη όπως είναι η Level Up, παραχωρεί τις λειτουργίες των facility services σε αυτόν αποδεσμεύοντας οικονομικούς & ανθρώπινους πόρους & αφιερώνοντάς τους σε λειτουργίες πιο παραγωγικές για την δραστηριότητα της.