Ανθρώπινο δυναμικό

Στη Level Up αναγνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας ως βασικό παράγοντα επιτυχίας & δημιουργίας αξίας για την ίδια την εταιρία μας αλλά & τους πελάτες. Ορμώμενη από αυτήν την πεποίθηση, η διοίκησή μας επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους της με την παροχή διάφορων κινήτρων & συνεχούς εκπαίδευσης. Προτεραιότητα μας είναι η δημιουργία & διατήρηση ανθρώπινων σχέσεων στην εργασία & νοοτροπίας ομάδας ανάμεσα σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.
 
Η ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε διάφορους τομείς & συστήματα, τόσο κατά την έναρξη όσο & κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρία μας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε λειτουργία με άρτια εκπαιδευμένους συνεργάτες πάνω σε θέματα εξοπλισμού, διαδικασιών & επαγγελματικής – ομαδικής συμπεριφοράς.
 
Πολιτική μας είναι η τακτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Επιπλέον, οποιαδήποτε έκτακτη αιτία που υποδεικνύει ελλείψεις στον τρόπο λειτουργίας, αποτελεί αφορμή για επιπλέον εκπαίδευση προκειμένου να μην υπάρξουν κενά στην παραγωγή της υπηρεσίας. Εξειδικευμένες ανάγκες πελατών, νέα τεχνολογία, αλλαγές στη νομοθεσία, ενδεχόμενη χαμηλή απόδοση του εργατικού δυναμικού αποτελούν κάποιες από τις βασικές αιτίες για παροχή επιπλέον εκπαίδευσης.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Οργάνωση Γενικοί – Αρχικοί Καθαρισμοί »