Γενικοί – Αρχικοί Καθαρισμοί

Οι Γενικοί Καθαρισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες, η συχνότητα των οποίων προσδιορίζεται κατά την εξακρίβωση των αναγκών του πελάτη σε συνεργασία με αυτόν.
 • Γενικός-βαθύς καθαρισμός των σημείων & επιφανειών που περιλαμβάνονται στους καθαρισμούς συντήρησης
 • Καθαρισμός δαπέδων με μηχανήματα
 • Ξαράχνιασμα & καθαρισμός υψηλών σημείων του χώρου
 • Καθαρισμός μη εμφανών σημείων, όπως οι εσωτερικές πλευρές των σωμάτων θέρμανσης
 • Πλύσιμο καλαθιών & κάδων απορριμμάτων
 • Καθαρισμός περσίδων
 • Ξεσκόνισμα & καθάρισμα επίπλων με χρήση μηχανημάτων
 • Εσωτερικός & εξωτερικός καθαρισμός πλαισίων αλουμινίου & κουφωμάτων
 • Διάφοροι ειδικοί καθαρισμοί
Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει έναν ή κάποιον συνδυασμό ανάμεσα στους παραπάνω τύπους γενικού καθαρισμού. Σε αυτή την επιλογή θα έχει την αμέριστη βοήθειά μας με βάση τις ανάγκες του, καθώς & την χαρτογράφηση του χώρου από αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας μας.

Οι Αρχικοί Καθαρισμοί περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω εργασίες, καθώς & εργασίες που διαπιστώνεται ότι απαιτούνται ανάλογα με τον χώρο, τη  μελλοντική χρήση & την κατάσταση στην οποία αυτός βρίσκεται κατά την αρχική χαρτογράφηση του χώρου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές επιπλέον εργασίες που ίσως κριθούν αναγκαίες:

 • Απομάκρυνση μπαζών
 • Απομάκρυνση ξύλων & λοιπών υλικών
 • Απομάκρυνση μπογιάς & άλλων σκληρών ρύπων
 • Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων
Επίσης, στους Αρχικούς Καθαρισμούς ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται εργασίες Ειδικών Καθαρισμών.

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ανθρώπινο δυναμικό Καθαρισμοί Συντήρησης »