Απεντομώσεις-Μυοκτονίες

Κατανοώντας πόσο μεγάλη ενόχληση αλλά & κίνδυνο για την υγεία προκαλούν τα διάφορα ζωύφια-μικροοργανισμοί στον χώρο εργασίας, σας προσφέρουμε υπηρεσίες απεντομώσεων & μυοκτονιών με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με τα σημεία εφαρμογής & τις ειδικές απαιτήσεις τους.

Δεν αντιμετωπίζουμε, απλά, τα εν λόγω προβλήματα αφού παρουσιαστούν αλλά αποτρέπουμε την εμφάνισή τους. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης της συγκεκριμένης εργασίας (ψεκασμός χώρων), φροντίζουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε να είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.