Καθαρισμοί φωτοβολταϊκών πάνελ

 

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας , ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Δεύτερον, πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα.

         Η, συνεχώς διαδιδόμενη, εγκατάσταση και δημιουργία των φωτοβολταικών πάρκων, στην ουσία η συσσώρευση ηλιακής ενέργειας και η μετατροπή της σε αξιοποιήσιμη και εκμεταλλεύσιμη μορφή ενέργειας, αποδεικνύει την ανάγκη για μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση: αύξηση της παραγωγής και της ενέργειας, με μεγαλύτερη και ποιοτικότερη απόδοση αυτής, με ταυτόχρονη ωστόσο μείωση του κόστους. αφενός του οικονομικού κόστους και αφετέρου του περιβαλλοντικού κόστους.

         Η απόδοση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την καθαρότητα της επιφάνειας του κάθε μεμονωμένου φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο επιτυγχάνει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης μόνον όταν το ηλιακό φώς διεισδύει ανεμπόδιστα μέχρι το ενεργό στρώμα των ηλιακών κυψελών. Η εναπόθεση ρύπων, όπως γύρη, σκόνη, περιττώματα πτηνών, μεταλλικά άλατα που περιέχονται στο βρόχινο νερό και στην λάσπη, πάνω στην επιφάνεια των πάνελ, μειώνει αισθητά την απόδοσή τους.

         Γι' αυτό το λόγο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς φροντίδας και καθαρισμού των πάνελ, ώστε να αποδίσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Είναι απαραίτητος ο τακτικός και επαγγελματικός καθαρισμός τους, ώστε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας και να λειτουργεί, ποσοτικά και ποιοτικά, στο έπακρο.

          Στην LEVEL-UP, παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Με σύγχρονες μεθόδους και επαγγελματικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της επιφάνειας των πάνελ, σε συνδυασμό με μια έμπειρη ομάδα ατόμων, σας προσφέρουμε υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού. Με επιτόπιους περιοδικούς ελέγχους, λαμβάνουμε γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων ανά φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις εκάστοτε ανάγκες σας.  Η εμπειρία μας στον τομέα του καθαρισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, μας καθιστά την πρώτη σας επιλογή.

Πατήστε εδώ για να δείτε δείγματα της δουλειάς μας!

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Human Resources