Καθαρισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων

Η Level Up διαθέτει σημαντική εμπειρία & τεχνογνωσία στον τομέα των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών χώρων. Οι άνθρωποι & ο εξοπλισμός μας, επιλέγεται μέσα από αυστηρές διαδικασίες.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία λύσεων που να πετυχαίνουν το μέγιστο βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. Για αυτόν τον λόγο, σχεδιάζουμε & παρέχουμε υπηρεσίες που αναφέρονται σε κάθε λεπτομέρεια του χώρου του πελάτη. Για καθεμία από αυτές υπάρχει καταγεγραμμένη & λεπτομερής διαδικασία υλοποίησης της, η οποία εξασφαλίζουμε ότι εφαρμόζεται σε κάθε εργασία του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Οι υπηρεσίες Καθαρισμού που παρέχουμε διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

-        Γενικοί – Αρχικοί Καθαρισμοί

-        Καθαρισμοί Συντήρησης

-        Ειδικοί Καθαρισμοί

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ίση μεταχείριση Απεντομώσεις-Μυοκτονίες »