Τεχνική Συντήρηση –Υποστήριξη

Η ανάγκη συντήρησης και λειτουργίας των επιχειρησιακών εγκαταστάσεων  (επαγγελματικοί χώροι γραφείων , εμπορικοί χώροι , μονάδες παραγωγής , αποθήκες κλπ. ) απαιτούν καθημερινή και εξειδικευμένη ανάγκη για κάθε εταιρία. Το Πανελλαδικό Τεχνικό Δίκτυο της LEVEL-UP μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις καθημερινές απαιτήσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους .

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας λειτουργούν με 3 βασικές μεθόδους :

- Αναθέσεις Συμβολαίου

- Υπηρεσίες ΟΝ – CALL

- Υπηρεσίες ADHOC

- Έκτακτες